Predaj spoločnosti

Ak ste sa rozhodli pre ukončenie vášho podnikania, pretože odchádzate do dôchodku, sťahujete sa alebo z iných vám známych patričných dôvodov, môžete firmu, ktorá napreduje a je prosperujúca predať. Takýmto spôsobom sa vyhnete jej zrušeniu a výmazu z obchodného registra. Predaj firmy je záležitosť, s ktorou vám radi pomôžeme. Firmu, ktorú chcete predať za určitých podmienok môžeme kúpiť a následne pripraviť na predaj pre potenciálnych záujemcov, ktorí sa rozhodli podnikať v danom odvetví a rozbehnutá firma je presne to, čo hľadajú a čo im vyhovuje. V prípade predaja firmy je potrebné a nevyhnutné, aby daná spoločnosť mala v poriadku účtovníctvo, čo znamená, aby mala uzavreté účtovné knihy a aby prešla auditom.

predaj firmy

Po kúpe firmu zaradíme do našej databázy. Firma je pripravená na predaj so všetkými potrebnými záležitosťami a sprostredkovaním celého procesu. To znamená, že ak sa nám vy ozvete so záujmom o danú spoločnosť, vysvetlíme vám podrobnosti, dohodneme sa na konkrétnom postupe a po doplnení potrebných informácií a údajov, ako aj po dodaní úradne overených podpisov, už pracujeme za vás a pre vás. Vybavujeme potrebné veci, ktoré s daným procesom bezprostredne súvisia a postupujeme krok za krokom v súlade s platným zákonom v našej krajine. O ukončení celého procesu a zápisu firmy do obchodného registra budete písomne a elektronicky informovaní. Znamená to, že firma je vaša a vy môžete naplno realizovať váš podnikateľský plán a pustiť sa v plnej sile a energii do vášho vysnívaného podnikania.

podpísanie zmluvy pri kúpe a predaji

Výhodou firiem, ktoré už podnikali, čiže majú určitú históriu je ich majetok, technológie, zamestnanci, meno, postavenie na trhu, know-how, klientela a podobne. Takže v tomto prípade nemusíte začínať od nuly, ale pokračujete v tom, čo už funguje alebo fungovalo s istými inováciami a prispôsobením si podnikateľských činností vlastným potrebám, požiadavkám a predstavám.

Podobné príspevky