Advokát zastupuje svojho klienta aj v prípade trestného činu podvodu

Ak vás niekto podvedie napríklad v kartovej alebo doskovej hre, a svoj podvod potom verejne oznámi ako súčasť humornej recesie, všetci sa zasmejete a o nič zásadné nájde. Podvody sa ale ľuďom stávajú nielen v hre, ale so všetkou vážnosťou v životných situáciách, ktoré rozhodne nie sú závideniahodné. Niektoré podvody dokonca priamo ohrozujú ľudský život a také klamanie je potom závažným trestným činom. Keby sme uvádzali príklady podvodného konania, budú ich stovky, možno tisíce, pretože sa bohužiaľ podvody radia medzi najčastejšie trestné činy. Patrí sem napríklad objednávka tovaru, ktorý dotyčný nemieni zaplatiť, poistné, dotačné alebo úverové podvody formou uvedenia nepravdivých či zkreslených údajov, prípadne ich zámerné zamlčovanie, podvodné ponuky podomových predajcov tovaru alebo dojednávanie zmlúv s dodávateľmi energií a mnoho ďalších.

právna pomoc

Vzhľadom na to, že podvody sú definované z právneho hľadiska ako majetkový trestný čin, možno istým spôsobom prípad vyriešiť najmiernejšou cestou, ktorá bude vyhovovať obom stranám. Vykonáte to tak, že sa spojíte so skúseným právnikom z advokátskej kancelárie v Banskej Bystrici, a ten môže páchateľovi navrhnúť uzavretie takzvanej dohody o urovnaní vzniknutej škody. Ak dotyčný súhlasí, a pred ukončením trestného konania vzniknutú škodu nahradí v plnej výške a doplní ju ospravedlňujúcim listom, môže sa to považovať za poľahčujúcu okolnosť a môže dôjsť až k podmienenému zastaveniu trestného stíhania.

podvodné konanie

Nie každý a nie vždy však na dohodu pristúpi, a tak bude potrebné pokračovať v domáhaní sa svojich práv na súde, a tam vás môže právnik zastupovať a využiť všetky svoje znalosti a skúsenosti. A iste je vám známe, že mať po ruke spoľahlivého právneho zástupcu, je vždy silnou zbraňou proti ľuďom, ktorí sa podvodov dopúšťajú úmyselne s jasným zámerom profitovať na úkor druhého človeka bez toho, aby mali nejaké výčitky svedomia.

Podobné príspevky