Menič napätie z 12V DC na 230V AC

Menič napätia z 12v na 230v je zariadenie, ktoré sa dá použiť kdekoľvek a mení naše napätie z jednosmerného na striedavé. Ak chceme zmeniť 12V DC, čo znamená jednosmerné napätie, čo je napríklad použité ako baterka v automobiloch, na 230V AC, čo znamená striedavé napätie to je najviac používané u nás doma a to v našich zásuvkách. Na napätie v našej zásuvke môžeme použiť mnoho spotrebičov. Na druhej strane elektrika je dobrým sluhom, no zlým pánom. Treba si dávať pozor na to čo robíme a či to robíme správne. V zásuvke máme 230V AC a toto napätie je životu nebezpečné. Na premenu napätia z 12V DC na 230V AC potrebujeme zdroj jednosmerného napätia, nejaký výkonový oscilátor a transformátor, a tie si teraz popíšeme: Zdroj je nejaký prísun energie, ktorú potrebujeme takzvane zdroj nám zabezpečí prívod napätia do obvodu, spotrebiča to môže byť napr. batéria z auta tá má 12V.

Schéma meniča

Výkonový oscilátor je v podstate prístroj, ktorý kmitá, takzvane robí ten istý pohyb hore a dole vieme povedať, že priebeh sa opakuje. Tento prístroj nám naše kmitanie ešte viac rozkmitá a vznikne nám priebeh ktorý bude väčší. Transformátor je v podstate netočivý stroj, ktorý má 2 cievky tie vieme nazvať aj vinutia. V prvom vinutí sa vytvorí magnetické pole a potom sa začne indukovať sekundárne vinutie. No nesmieme zabudnúť že v zásuvke nemáme len napätie ale aj určitú nejakú frekvenciu ako často ten signál ide. V našich zásuvkách to je 50Hz. Frekvencia má 2 polovlny. Prvá je záporná, môžeme to nazvať aj záporný priebeh. Druhá je kladná, môžeme to nazvať kladný priebeh. 50 Hz – Hertzov v podstate znamená, že sa tento priebeh v jednotke času to je sekunda, zmení päťdesiat krát. Čiže sa strieda kladný a záporný priebeh. Vzniká tzv. „sínusovka, ktorá vyzerá názorne: No prejdime k našej výrobe https://www.profesia.sk/praca/vyroba/ meniča.

Schéma meniča 500W

Nájdeme schému, ktorá zodpovedá výrobe nášho meniča z 12V DC na 230V AC: Ako už môžeme vidieť z schémy potrebujeme aj Integrovaný obvod (IO1) radu 4047, ten sa stará o tú výrobu 50 Hertzov. Tento integrovaný obvod už v sebe má Invertor no my sme si ho umelo dotvorili. Dorobili sme si ho 2 operačnými zosilňovačmi radu LM358, tie sa postarajú o otočenie fázy o 180 stupňov. Pre každú vetvu čo tam máme je určená jedna štvorica, ktorá ma emitorové odpory, ktorá pravidelne spína naše napätie baterky do primárneho vinutia transformátora. Taktiež tieto odpory by sa mali postarať o rovnomerné rozdelenie prúdu medzi štvoricami. Na tieto dve štvorice použijeme dve chladiče, ktoré by v pohode mali stíhať chladiť tieto štvorice tranzistorov. Obvod taktiež treba zaistiť, ako vidíme je tam 50A – Amperová poistka. Proti náhodnému vyhodeniu v prípade nejakému problému, ak by nastal. Teraz by malo byť všetko pripravené a váš menič je hotový už len ho napojiť a všetko by malo fungovať tak ako má.

Podobné príspevky