Inovatívna možnosť s názvom virtuálne sídlo

Každé dieťa, ktoré sa narodí musí mať “pridelený” svoj domov. Teda miesto, kde bude rásť, vyvíjať sa a prežívať svoje najkrajšie životne chvíle.Podobne ako aj dieťa z tohto úvodu, tak aj každá firmy či spoločnosť musí mať zriadené svoje stále miesto. Presnejšie ide o adresu, ktorá sa nazýva sídlo spoločnosti. Nadnesené by sa, preto dalo povedať, že ide o akýsi domov konkrétnej firmy. Ale stálym to označením sa pravdepodobne nikde nestretnete, takže to berte akýmsi nadhľadom.

V príklade dieťaťa nariaďuje zákon to aby sa rodič po prípade opatrovníkov postaral o to aby mal novorodenec svoj domov. V našom prípade je to teda už spomenuté sídlo, o ktoré sa musí postarať práve podnikateľ či živnostník, ktorý si základná firmu. V tomto “obraze” plný rolu akoby rodiča vlastné samotný podnikateľ. Jeho vlastný biznis teda firma je ako jeho dieťa. Sídlo zasa zastáva funkciu akéhosi domova či domu. Sídlo už musí byť známe pred tým ako sa firma zapíše do verejného zoznamu čiže do obchodného registra. Platí, teda spoločne pravidlo, že ak si zakladáte firmu musíte mať zriadené nejaké to sídlo. Taktiež je to podobne pri narodeného novorodenca. Sídlo firmy tvorí väčšinou nejaký priestor či to bude kancelária alebo rodinný dom to už je len na samotnom podnikateľovi, ako sa rozhodne. Presne takéto podobne rozhodnutie musia urobiť aj spomínaný rodičia. Toto podobenstvo dieťaťa som použil ako príklad, ktorý sa mi zdá veľmi totožný stým, ako sa využíva sídlo firiem. Preto som si dovolil tak povediac premostiť z tejto situácie k tej, ktorá nás zaujíma najviac. Ale ešte by som si dovolil vám priblížiť podobnosť, ktorá spája samotné dieťa a firmu respektíve domov a sídlo. Niektoré spoločne znaky ak sa to tak vôbec dá nazvať už spomenuté boli.

ruky

Veď posúďte samy: Každé dieťa musí mať svoj domov rovnako, ako každá firma musí mať svoje sídlo.

Tento domov rodičia alebo opatrovníci dieťaťa nemusia vôbec vlastniť môžu ho mať prenajatý. Taktiež majiteľ firmy svoje sídlo nemusí nevyhnutne vlastniť.

Ako aj domov tak sídlo by malo mať dôstojný a spôsobilý charakter. Musí teda spĺňať základné kritéria. U domova to je kritérium na život čiže právo na základné potreby pre každého jedinca. U sídla je to zasa súhrn kritérií pre samotnú prevádzku firmy.

Každá nehnuteľnosť, čiže aj dom je zapísaný vo verejnom katastrálnom portáli. Každé sídlo je pre zmenu zaznamenané taktiež vo verejnom zozname, ktorý sa ale nazýva obchodný register. Okrem bežného sídla, ako sú kancelárie či domy existuje ale aj iná možnosť. Za mňa veľký výhodná a inovatívna. Dostávame sa, teda k podstatnému bodu, ktorý nás zaujíma asi najviac. Ak sa nazdávate, že aj tato dôležitá vec (môžem prezradiť, že ide o službu) ma niečo spoločného s predchádzajúcu parabolu, ktorú som spomenul tak mýlite. Reálne by to ani nebolo možná ide o virtuálne sídlo, službu, ktorú môže využívať každá firma či spoločnosť. Túto službu zvyknú využívať aj podnikatelia či firme, ktoré len nedávno vstúpili do sveta biznisu Nevedia ešte, ako im podnikanie vlastne pôjde, čiže takáto možnosť je pre nich veľmi výhodná či už po finančnej, ale tiež po technickej stránke. Dalo by sa povedať, že sa jedno o celkom špecifickú službu a následne aj sídlo keďže toto sídlo sa od ostatných odlišuje práve tým, že pre svojho majiteľa nemá žiadnu fyzickú podobu či hodnotu. Čo môže byt niekedy aj výhodou keďže o fyzické sídla sa treba starať aj fyzickej stránke, ako je údržba či modernizácie nábytku, zariadení a podobnej súčasti sídla.

Office

Navyše ak sa nastane nejaký problém tak mieste to postarať vy respektíve ak mieste majiteľom prosto rov, ktoré využívate, ako sídlo ta to musíte riešiť s treťou stranou, ktorou je majiteľ, ktorý vám toto sídlo prenájom. Obracať sa vždy na majiteľa nemusíte vyť vôbec komfortnou a pohodovou záležitosťou. Pri virtuálnom sídle, ale tieto záležitosti vôbec riešiť nemusíte keďže v tomto dalo by sa povedať, že virtuálnom svete žiadne také problémy neexistujú. Využívate vlastne iba služby, ktoré sú vám ponúknuté. Nenesieme, teda zodpovednosť za žiadne fyzický priestor, ako to býva v prenajme nekalej kancelárii. Subjekty, ktoré ponúknu virtuálne sídlo vám poskytnú práve tieto služby, ako je napríklad príjem pošty, archivácia pošty, odosielanie vám notifikácii vždy, keď vám príde zásielky alebo pošta. Okrem týchto bežných služieb ponúkajú niektoré subjekty aj doplnkové služby. Môže ísť o skartovanie pošty či možnosť využiť služby asistentky. Niektoré virtuálne sídlo vám dokonca ponúkne aj parkovacím miestom či zasadací priestor ak to bude vyžadovať vaša podnikateľská situácia.

Podobné príspevky