Ako na ukončenie živnosti?

Predstavte si, že sa nachádzate v situácii, keď vaša (pôvodne sľubná) podnikateľská činnosť nevykazuje výsledky, prípadne je úplne nečinná a administratívne úkony s ňou spojené vás oberajú o drahocenný čas, ktorý by ste vedeli investovať inam. Ako si s tým poradiť? Vzhľadom na náročnosť procesov spojených s ukončením živnosti a daňové priznanie je optimálnym riešením zveriť záležitosť do rúk skúseným odborníkom. Naša spoločnosť ezmluva.sk sa špecifikuje práve na riešenie podobných problémov – úvodná konzultácia je bezplatná. Zlúčenie spoločnosti je definované ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností.

office

Pri tomto procese je nevyhnutné vyhotovenie dokumentácie potrebnej k zrušeniu s.r.o. a jej odoslanie klientovi, úhrada súdneho poplatku, podanie návrhu na zápis zmien v nástupníckej s.r.o. do OR SR, podanie návrhu na výmaz zanikajúcej spoločnosti z OR SR, prevzatie potvrdení o vykonaní zápisov do OR SR. Dokumentácia je vypracovaná bez notárskeho poplatku či audítorskej správy za cenu od 490 eur. Likvidácia spoločnosti je podľa Obchodného zákonníka charakterizovaná ako postup mimosúdneho vyrovnania majetkov zanikajúceho subjektu. Jej súčasťou sú tieto procesy:

  • rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupu do likvidácie
  • likvidácia spoločnosti
  • výmaz spoločnosti z obchodného registra

predaj firmyhttps://www.jobs.cz/prace/%3Fcompany%255B%255D%3D343081 data-rich-file-id=“148901″ src=“https://starlet.sk/wp-content/uploads/predaj%20firmy%20I.jpg“>

Po vymazaní z OR dochádza k finančnému a daňového vysporiadaniu – aj s týmito krokmi vám radi poradíme. Službu je možné uskutočniť za sumu 599 eur bez súdneho poplatku. Prevod spoločnosti je pre vás vhodný v prípade, ak vaša spoločnosť nevykazuje činnosť – prevedú sa obchodné podiely a následne sa zmení aj spoločník, konateľ, sídlo a obchodné meno. Pri tomto právnom kroku je nevyhnutné zhromaždiť o firme čo najviac relevantných informácií vrátane IČO, na základe ktorých vám vypracujeme analýzu len do 24 hodín. Následne nastavíme konkrétny postup a podmienky, po odsúhlasení je potrebné zaplatiť faktúru a po zaplatení obdržíte vypracované a overené dokumenty a podanie na súd (lehota 5 dní). Po vykonaní týchto právnych úkonov je vykonaný prevod vašej spoločnosti za skutočne bezkonkurenčnú sumu od 290 eur bez skrytých súdnych či iných poplatkov. Ak máte záujem o naše služby, ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke vrátane kontaktného formuláru.

Podobné príspevky