Rýchle začatie podnikania s ready made sro

Čo však v prípade, že naozaj toľko času nemáme, alebo ho chceme venovať možno už priamo aj danej podnikateľskej činnosti? Existuje spôsob, ako teoreticky skrátiť celý proces zakladania s.r.o. na úplne minimum. Možno už ani nejde tak úplne o založenie s.r.o.,resp. akéjkoľvek spoločnosti, ale skôr o jej kúpu. Kúpiť firmu asi nechce úplne každý. Jednak majú firmy mnohé záväzky, činnosti, zamestnancov a podobne. My však chceme novú a svoju firmu, ktorá začne pre nás „pracovať“. Tieto dve skutočnosti sa však dajú bravúrne spojiť a vznikne tak spôsob, ktorý vám ušetrí čas a umožní, aby ste začali podnikať takmer hneď.

podávanie ruky

Predaj ready made sro platca dph 41business.com

Kúpiť si ready made s.r.o. je práve ten spôsob, ktorý môže značne ušetriť množstvo času, energie a i peňazí. Ready made firma je taká, ktorá bola založená špecializovanými spoločnosťami, ktoré väčšinou aj ponúkajú službu založenia firmy, avšak ready made už založili vopred a majú ich pripravené na predaj pre budúcich podnikateľov. Jednoducho ready made s.r.o. je firma, ktorá už je založená, ale nie je zaťažená žiadnymi záväzkami, jej primárnym účelom je byť na predaj.

s novinami business

Cena takejto ready made je rôzna a zahŕňa zmenu spoločníka, konateľa, sídla i obchodného názvu, rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania, zakladateľskú listinu, podpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu na vás, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a nakoniec aj súdny poplatok za zápis zmien do obchodného registra. Kúpiť si takto môžete dokonca aj platcu Dph so všetkými potrebnými registráciami. Ušetríte tak veľmi efektívne možno aj mesiace času.

Výhody ready made s.r.o. sú naozaj zjavné. Sú pripravené na rýchly prevod na nového majiteľa, majú IČO, DIČ a IčDph pri platcovi Dph, majú potrebné právne dokumenty, nemajú žiadne záväzky a ich základné imanie je už splatené.