Kódex

– Dodržiavať pravidlá DP a nariadenia vydané radou starších alebo guildmasterom
– Vždy pomáhať ostatním členom 
– Vždy se budeme snažit jednať čestne  pre dobré meno našej guildy
– Na spoločných akciách nosiť šaty guildovnej farby.